LUISTER MY SIEL


LOOF DIE HERE O MY SIEL
WANT HY REINIG JOU VAN AL JOU SONDE
HY VERLOS JOU VAN DIE VERDERF
EN BEKROON JOU MET HEERLIKHEID
SY GEREGRIGHEID VOLG EN VERHEF JOU
HY VERSADIG JOU MET GOEIE DADE - SOOS
'N AREND SWEEF OPI WIND - SO DRA HY JOU SY LIEWE KIND


LUISTER MY SIEL
LUISTER MY SIEL
NA DIE STEM VAN JOU JESUS
LUISTER NA HOM
LUISTER MY SIEL
LUISTER MY SIEL
NA DIE STEN VAN JOU YHWE
LUISTER NA HOM

 

JESUS TEL JOU OP AS JY VERDRUK VOEL
SO BARMHARTIG EN VOL GENADE IS JOU HERE
SOOS 'N VADER HOM ONTFERM OOR SY KIND
SO ONTFERM JESUS HOM OOR JOU
HY DINK AAN JOU O MY SIEL ELKE OOMBLIK