U TROON STAAN VIR EWIG

 

EL – GADOL GIBOR YARE (THE GREAT MIGHTY AWESOME GOD)

EL – GHAHY (LIVING GOD)

EYALUTH (STRENTH)

JESUS U IS WONDERLIK

U IS SO GROOT EN KONINKLIK
U MAJESTEIT OORHEERS
U GROOTHEID SAL VIR EWIG WEES
KOM JUIG SAAM MET MY
KOM LOOF SAAM MET MY - DIE HEER
LAAT ONS IN BLYDSKAP SING - VAN DIE
VERLOSSING WAT HY AAN ONS BRING - ONSE HEER

U TROON STAAN VIR EWIG

U KROON WORD DEUR
DIE EEUE BEVESTIG
DAAR IS GEEN MAG SOOS U NIE
GEEN EEN WAT SY WOORD
KAN HOU SOOS U NIE
U KONDIG ONS VERLOSSING AAN
EN DIT BLY VIR EWIG STAAN

 

U IS GEREGTIGHEID
U IS GOEDERTIERENDHEID
U BLYE BOODSKAP BRING
TROOSTING AAN DIE
WAT TOT U SING
U MAAK ONS HARTE BLY
ONS SAL U NAAM BELY – WANT
U HEERS TOT IN EWIGHEID – U SIT
OP U TROON WAT BO DIE HEMEL KOEPEL STAAN

U BLY REGEER IN EERLIKHEID

U KYK NA DIE WAT SOEK
NA U HEERLIKHEID
U HET DIE TAFEL VOORBEREI
U BROOD IS GOED, U WYN IS SOET
EWIGE VOEDING DIE KRAG
WAT ONS LEI NA U NUWE DAG